Quan necessites una assegurança de vida?

22/03/2016

Està molt bé tenir una assegurança de vida per cobrir l'hipoteca. Però també cal recordar que a la nostra vida, hi han persones més importants que el banc.

Vivim en una societat on els productes asseguradors s’acostumen a contractar per obligació, on el client compra sense massa interès en saber quines són les cobertures que obté, sinó per complir amb les obligacions legals. Per tant, no queda massa espai per l’assegurança de vida.

El 80% de les pòlisses de vida únicament es contracten per cobrir possibles deutes amb el banc o hipoteques. Les estadístiques diuen que difícilment trobes clients que decideixin per si mateixos fer una assegurança de vida quan tenen fills o quan algú depèn econòmicament d’ells.

Amb això no volem dir que no sigui necessari contractar assegurances de vida quan contraiem algun deute, ja que en cas de morir pots deixar una propietat sense deutes als teus hereus. El que realment em copsa, es que ningú tingui el mateix raonament quan, per exemple, té al seu càrrec un menor amb edat d’estudiar, o quan algú de la família treballa sense remuneració (treballadors domèstics) .

Per contractar una assegurança de vida, el primer pas es fer un anàlisi de la nostra situació. Quines càrregues econòmiques tenim a la nostra vida? Algú depèn o dependrà econòmicament de nosaltres? En quina situació econòmica deixo a la meva família si jo no hi soc? Sense el meu sou podran seguir fent la mateixa vida?  són preguntes a respondre’s a un mateix.

 Si el resultat és que ningú depèn econòmicament de tu i que si morissis l’única pèrdua per part dels afligits es sentimental, NO NECESSITES UNA ASSEGURANÇA DE VIDA, ja que fins avui cap asseguradora pot emplenar aquest buit .

Per contra, si la mort de l’assegurat comporta, per exemple: un descens de l’economia familiar, posa en perill el futur dels nostres, els hi restringeix l’accés a uns estudis, obliga a algú a entrar al món laboral abans d’hora o a pluriemplear-se per fer front a les despeses que fins al moment de la mort, els familiars podien cobrir.... FELICITATS, ACABES DE DESCOBRIR QUE NECESSITES UNA ASSEGURANÇA DE VIDA.

Per regla general l’assegurança de vida (per mort) es contracta durant els anys de més responsabilitat i activitat laboral. Entre els 30 i els 55, quan encara hi han fills petits que econòmicament no són autònoms ni poden ser-ho.

A més de la cobertura per mort de l’assegurat, són habituals les cobertures d’invalidesa, o la de malaties greus, que proporciona a l’assegurat en vida un capital econòmic per fer front a una possible malaltia com càncer, infart de miocardi o el transplantament d’algun òrgan vital entre d’altres.

Així que hem de prendre consciència de qui és el més important per nosaltres i pensar, encara que no ens agradi, en tots els imprevistos que poden sorgir i com els hi fem front.

Recorda!!! No tens obligació de contractar cap assegurança amb el banc, si ho has de fer fes-ho amb un professional del sector, segur que t’orientarà millor i t’oferirà millors preus!!!

Salut i gràcies per llegir-nos. Comparteix si creus que pot interessar a algú dels teus.

Assegurances Roses

En línia

Assegurances Roses

Gràcies per contactar amb nosaltres. En què us podem ajudar?

13:02