Comunitats

Amb l'ASSEGURANÇA MULTIRISC DE COMUNITATS, el patrimoni de la Comunitat estarà protegit davant de qualsevol imprevist.

I l'avantatge és que resulta més econòmica que el contracte individual per a cada habitatge.


Assegurança Multirisc de Comunitats


Assegurança Multirisc de Comunitats
Per a una resposta ràpida davant de qualsevol adversitat, per petita que sigui, l’assegurança Multirisc de Comunitats reuneix diverses cobertures contra els riscos més comuns i freqüents a què estan exposats els edificis.

L’assegurança Multirisc de Comunitats garanteix una compensació econòmica en cas de sinistre emparat per les cobertures de la pòlissa, per tal de salvaguardar el bé patrimonial de la Comunitat.

Cal destacar que amb l’assegurança Multirisc de Comunitats els propietaris dels habitatges que formen la Comunitat es consideren terceres persones entre elles, per tal de cobrir la responsabilitat civil derivada de danys ocasionats per l’aigua de les conduccions de distribució i evacuació de l’edifici.

L’assegurança Multirisc de Comunitats combina garanties molt completes davant de cadascun dels següents grups de riscos: