Responsabilitat civil

Les assegurances de Responsabilitat civil serveixen per cobrir possibles danys i perjudicis que podem causar a terceres persones.

Podem diferenciar les assegurances de Responsabilitat civil personals, que serveixen per cobrir la nostra vida privada i familiar; de les de responsabilitat ciivil professionals o empresarials

 

 

Responsabilitat Civil personals 

 

  • Responsabilitat civil com a propietari de finques o immobles.
  • Responsabilitat civil com a llogater d'un immoble
  • Responsabilitat civil d'animals de compañia 
  • Responsabilitat civil d'activitats com caça o pesca

 

Cal dir, que moltes d'aquestes cobertures, ja queden incloses dins de la nostra assegurança de vivenda .

 

Responsabilitat civil professionals o empresarials. 

 

 

  • RC comerços
  • RC Industrials
  • RC Construcció
  • RC professional
  • RC temporals d'actes i events.
  • RC Directius