Responsabilitat civil

En l'àmbit de la seva vida familiar i privada, Catalana Occidente posa a la seva disposició l'assegurança de Responsabilitat civil que li garanteix la responsabilitat civil extracontractual que es pugui derivar com a conseqüència de danys materials, personals i perjudicis econòmics derivats dels danys que vostè o les persones de les quals ha de respondre per la seva condició de cap de família puguin causar involuntàriament a tercers.

Assegurança Pack Jurídic Integral
Assegurança Privada i Immobles
Assegurança de Caçadors