Responsabilitat civil

Les assegurances de Responsabilitat civil serveixen per cobrir possibles danys i perjudicis que podem causar a terceres persones.

Podem diferenciar les assegurances de Responsabilitat civil personals, que serveixen per cobrir la nostra vida privada i familiar; de les de responsabilitat civil professionals o empresarials.

 

 

Responsabilitat Civil personal. 

 

  • Responsabilitat civil com a propietari de finques o immobles.
  • Responsabilitat civil com a llogater d'un immoble.
  • Responsabilitat civil d'animals de compañia. 
  • Responsabilitat civil d'activitats com caça o pesca.

 

Cal dir, que moltes d'aquestes cobertures, ja queden incloses dins de la nostra assegurança de vivenda .

 

Responsabilitat civil professional o empresarial. 

 

 

  • Responsabilitat civil comerços
  • Responsabilitat civil industrials
  • Responsabilitat civil construcció
  • Responsabilitat civil professional
  • Responsabilitat civil temporal ( actes, events, ....)
  • Responsabilitat civil directius